Nghị định

Bộ Công Thương bỏ quy định điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng
Dự thảo Nghị định mới về điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu đã bỏ quy định “giá 0 đồng”, thay bằng quy định “tự sử dụng và không mua bán dưới mọi hình thức”.