Nguồn cung xăng dầu

[VIDEO] Đã đảm bảo được nguồn cung xăng dầu
Theo đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, trong tháng 11, đơn vị đã nhập, mua hơn 1,2 triệu m3, đảm bảo đủ nguồn cho hệ thống phân phối, bán lẻ của tập đoàn trên cả nước.