nguồn lực xã hội

Hà Nội: Các dự án xử lý chất thải nếu không được triển khai sẽ bị thu hồi đất
Liên quan đến công tác thu gom, vận chuyểm, xử lý chất thải trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có kết luận chỉ đạo rà soát, tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc; đảm bảo hoàn thành và đưa vào hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt, tránh gây lãng phí nguồn lực xã hội.