nhà lưới

Lâm Đồng: Hoàn thành gần 97% việc tháo dỡ nhà kính, nhà lưới, công trình trên đất rừng
Theo báo cáo số 5226/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tổng diện tích có công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp tại thành phố là 170ha.