nhà máy điện mặt trời

Đắk Lắk thu hồi 13,2 ha đất của dự án điện mặt thuê vượt quy định
UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi 13,2 ha đất của dự án điện mặt trời Xuân Thiện là thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.