Nỗ lực lập lại trật tự bến bãi vật liệu xây dựng ven sông

(Moitruong.net.vn) – TP Hà Nội luôn xác định quyết tâm và quyết liệt trong công tác quản lý bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc sử dụng đất đai sai mục đích, đòi hỏi cần có giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

20170407204252735_khai-thac-cat

Trên địa bàn thành phố có 248 điểm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng

 

Nhiều vi phạm

Kết quả rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn thành phố có 248 điểm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng với diện tích đất sử dụng hơn 262ha. Trong đó, số lượng bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng diện tích dưới 0,2ha là 60 bãi chứa; từ 0,2ha đến 1ha 111 bãi chứa; trên 1ha 77 bãi chứa. Có 163 điểm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông Hồng, 42 điểm ven sông Đuống, 7 điểm ven sông Đà, 15 điểm ven sông Đáy, 16 điểm ven sông Công, 3 điểm ven sông Cầu và 2 điểm ven sông Cà Lồ…

Dù số lượng điểm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố đang hoạt động khá nhiều nhưng không ít điểm vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đất đai để được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc cho thuê đất. Hiện, chỉ có 34/248 bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng đã được UBND thành phố cho thuê đất, ký Hợp đồng thuê đất theo quy định. 2/248 bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng đã được UBND cấp huyện cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất theo thẩm quyền.

35/248 bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng là đất nông nghiệp, các đơn vị hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng thuê lại của nhân dân hoặc tự sử dụng đất nông nghiệp quỹ II. 119/248 bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng là đất công do UBND xã, phường quản lý, các đơn vị hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng tự sử dụng. 58/248 bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng các loại đất khác (thổ cư, hỗn hợp đất công, nông nghiệp, đất thuê lại, đất hành lang đê…).

Đáng nói, chỉ có 36/248 tổ chức, cá nhân có cơ sở pháp lý về đất đai (được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất) với diện tích 71,32ha; 212/248 tổ chức, cá nhân hoạt động không phép với diện tích 190,8ha. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn thành phố cũng thiếu minh bạch. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1187/STNMT-KS ngày 20/2/2017, Cục Thuế Hà Nội rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính trong khai thác khoáng sản và hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng tại Văn bản số 12612/CT-QLĐ ngày 28/3/2017; Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm có Văn bản số 2530/CCT-KTT ngày 15/3/2017;

Chi cục Thuế huyện Gia Lâm có Văn bản số 1863/CCT-THNVDT ngày 16/3/2017. Tuy nhiên, nội dung tại văn bản trả lời của Cục Thuế Hà Nội chưa tổng hợp đầy đủ nghĩa vụ tài chính của các đơn vị hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng. Còn văn bản của Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm và Chi cục Thuế huyện Gia Lâm số liệu cho thấy, chỉ có các đơn vị được thuê đất mới thực hiện nộp tiền thuê đất, các đơn vị hoạt động trái phép không nộp tiền thuê đất.

Quảng Bình khai thác cát2

Nỗ lực lập lại trật tự bến bãi vật liệu xây dựng ven sông

Siết chặt quản lý

Theo quy định về điều kiện hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn thành phố: Tổ chức, cá nhân được hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn thành phố phải đáp ứng các điều kiện như: Có đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật; có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; có giấy phép sử dụng bến thủy nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp theo quy định.

Quan trọng nhất là được UBND thành phố cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất hằng năm hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất hằng năm sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp và điều chỉnh diện tích đất thuê theo “Tiêu chí bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn thành phô Hà Nội” hoặc do trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê hằng năm để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng theo quy định.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh và sử dụng đất thuê hằng năm, tổ chức, cá nhân còn phải tuân thủ các yêu cầu tại quyết định cho thuê đất tạm thời; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; giấy phép sử dụng bến thủy nội địa; tuân thủ các quy định của pháp luật đê điều; Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

Để lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND quận, huyện, thị xã tổ chức giải tỏa bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng không phép xong trước 30/9. Rà soát, thông báo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng tại các vị trí phù hợp hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh hoặc tái vi phạm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép.

Đồng thời, xem xét để xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã có liên quan trong thời gian vừa qua không tích cực tổ chức thực hiện xử lý vi phạm đối với hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép, để xảy ra tình trạng vi phạm nhiều và vi phạm kéo dài. UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc để xảy ra tình trạng hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép mà không được xử lý theo quy định.

Q. Anh