nông nghiệp

Trà Vinh sử dụng nguồn nước hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn nước đang được các địa phương của tỉnh Trà Vinh tập trung triển khai, như sử dụng nguồn nước ngầm tầng thấp (độ sâu từ 07 - 08m); hệ thống hồ chứa nước ngọt kết hợp với “tưới khô xen kẽ”, sản xuất giảm phát thải...