nước

Bộ Công an quy định mới về kiểm định môi trường nước thải
Ngày 18/12/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 71/2023/TT-BCA quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân chính thức có hiệu lực thi hành từ năm 2024.