phim tài liệu

"Ranh giới" làm nghề
Trong khi tác nghiệp người làm báo cũng phải đặt ranh giới của sự lựa chọn, đặc biệt trong thiên tai, dịch họa phải lựa chọn là “người cứu hỏa hay là người châm lửa”, tựu chung để mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Đây là quan điểm của Nhà báo, đạo diễn Tạ Quỳnh Tư khi chia sẻ với phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).