Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Moitruong.net.vn

– Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo đó ông Nguyễn Quang Huân – Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam trúng cử đại biểu quốc hội khoá XV

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Quang Huân – Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 2 thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đơn vị bầu cử số 2 gồm 04 ứng cử viên trong đó 03 ứng cử viên là người địa phương giữ chức vụ quan trọng tại các sở, ngành. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ tiểu sử của ông Nguyễn Quang Huân, cử tri thành phố Dĩ An đã bầu ông Huân trúng cử Đại biểu Quốc hội để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nước sạch phục vụ người dân thành phố Dĩ An.

Dưới đây là tiểu sử của ông Nguyễn Quang Huân:

Ông Nguyễn Quang Huân – Đại biểu Quốc hội khoá XV:

Ngày sinh: 20/12/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

–  Ngày vào Đảng: 12/8/1995

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn:
– Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
– Kỹ sư chế tạo máy, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

Chức vụ:
– Bí thư Chi bộ cơ sở, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
– Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường, thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
– Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam
– Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN)
– Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 Quốc hội khóa XV
– Đoàn ĐBQH: Bình Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– 10/1982 – 5/1987: Sinh viên Lớp K27A, Khoa Chế tạo máy, Đại học Bách khoa Hà Nội

– 6/1987 – 12/1987: Chờ phân công công tác tại tỉnh Thái Bình

– 1/1988 – 6/1988: Kỹ sư Cơ khí tại Xí nghiệp Cơ khí Việt Đức, Hải Phòng

– 7/1988 – 3/1997: Kỹ sư Cơ khí tại Công ty Cấp nước Hải Phòng; Học sau Đại học về Quản lý ngành Nước và Môi trường (toàn thời gian) tại Đại học Bách khoa Tampere, Phần Lan (10/1996 – 3/1997)

– 4/1997 – 4/2000: Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Quản trị Doanh nghiệp; Điều phối viên các dự án cấp nước – Công ty Cấp nước Hải Phòng; Học viên lớp Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội (10/1997 – 10/1999)

– 4/2000 – 6/2001: Kỹ sư, Chuyên gia tư vấn Cấp thoát nước tại Công ty tư vấn Cấp thoát nước Môi trường Việt Nam (VIWASE) – Bộ Xây dựng

– 7/2001 – 7/2004: Sáng lập viên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Ltd)

– 8/2004 – 6/2007: Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Hạ tầng Thăng Long (gọi tắt là Infra-Thanglong)

– 7/2007 – 10/2013: Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Thăng Long (Infra-Thanglong); Học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) – Đại học Tổng hợp Mirama, California, Hoa Kỳ phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (10/2007 – 10/2009); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam (VPBA), khóa I, 2013-2018 (4/2013)

– 10/2013 – 2/2018: Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM); Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam, khóa I (3/2016)

– 2/2018: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 (11/2018); Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (9/2019); Thành viên Hội đồng tư vấn Khoa học-Giáo dục-Môi trường, thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2/2020); Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN), khóa IV (2/2021)

– 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Minh Tuấn