Hôi Nước sạch và Môi trường Việt Nam

[VIDEO] Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam làm việc với Công ty TNHH Nagase Việt Nam
Ngày 30/11, lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Masuo Higuchi – Giám đốc Công ty TNHH Nagase Việt Nam nhằm trao đổi các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.