phòng chống biến đổi khí hậu

Ngân hàng Thế giới thu hút vốn tư nhân cho quỹ chống biến đổi khí hậu
Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã thành lập nhóm chuyên trách về thu hút vốn tư nhân cho quỹ ứng phó với biến đổi khí hậu.