phòng chống thiên tai

Đồng Tháp: Chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn
Ban Chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.