phòng chống thiên tai

Đồng Tháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai
Để chủ động phòng chống thiên tai, các ngành hữu quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không chủ quan, lơ là với thiên tai; căn cứ vào tình hình thực tế để có các biện pháp ngay từ đầu