quận Cái Răng

[VIDEO] Cần Thơ: Một phường có 800 hộ thiếu nước sạch
Trong 800 hộ dân thiếu nước sạch nằm rải rác trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, có 15 hộ nằm liền kề nhau ở khu vực Phú Hưng đang khổ sở vì xài nước bẩn.