Quốc hội khóa XIV

[Infographics] Những quy định về người được gọi là cử tri
Moitruong.net.vn – Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên, có đủ điều kiện theo pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.