quy trình

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm
Với 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội), Đại tướng Tô Lâm, người được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.