rác thải công nghiệp

Đồng Tháp: Phát triển mô hình thu gom rác thải nông nghiệp
Moitruong.net.vn – Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.350 thùng chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật, là những thùng chứa bao bì và chai thuốc trừ sâu đã sử dụng.