rác thải nhựa

TP. Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ môi trường với vấn đề rác thải nhựa
HĐND TP. HCM phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Đài Truyền hình TP. HCM (HTV) đã thực hiện chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 10-2023 với chủ đề "Công tác bảo vệ môi trường - Vấn đề rác thải nhựa".