rác thải nhựa

Phú Yên: Rác thải nhựa đe dọa môi trường biển vịnh Vũng Rô
Nuôi trồng thủy sản ồ ạt, cùng với sự thiếu ý thức trong việc xử lý rác thải nhựa đã dần phá vỡ cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường biển vịnh Vũng Rô.