rác thải tái chế

Nghệ An sắp triển khai dự án nhà máy xử lý rác kết hợp phát điện 3.100 tỷ đồng
Với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ lò ghi Martin của Đức, kết hợp phát điện hiện đại. Với công nghệ này, nhà máy đạt công suất xử lý 1.500 tấn rác thải/ngày đêm, kết hợp phát điện với tổng công suất 30MW.