rác thải tái chế

Hiệu quả từ mô hình “Mỗi chi hội một xe thu gom rác thải tái chế” ở Quảng Nam
Chương trình do Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Điện Bàn phát động đã thu hút nhiều chị em tham gia. Qua đó, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh.