rừng dương

Đề nghị chuyển mục đích 7,6ha rừng để thi công tiếp đường Trường Sơn Đông
Lâm Đồng đang xin ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 7,6ha rừng tự nhiên để xây dựng đường Trường Sơn Đông, đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.