rừng

Trao 6.000 cây quế giống và gạo cho người dân vùng thủy điện Nam Trà My
Đây là đợt thứ 3 trong năm nay, Nhà máy thủy điện Nước Biêu hỗ trợ xã Trà Cang trao cho đồng bào Xơ Đăng và cam kết hỗ trợ 10 năm liên tục. Đây là xã đầu tiên của huyện Nam Trà My (Quảng Nam) thực hiện chính sách hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân khu vực có công trình, nhà máy thủy điện.