siết chặt giãn cách

Bí thư TP Hồ Chí Minh: Có thể cuối tháng 9 mới kiểm soát được dịch
Moitruong.net.vn – Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận TP Hồ Chí Minh có thể không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát dịch trước ngày 15/9 mà cần phải “xin thêm một thời gian” nữa, có thể đến hết tháng 9.