Sở Khoa học và Công nghệ

Bắc Giang: Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 2639/UBND-KTN yêu cầu các sở, cơ quan và UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.