sông thạch hãn

Quảng Trị: Đề xuất hỗ trợ 750 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông Thạch Hãn
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư báo cáo Thủ tướng xem xét, hỗ trợ 750 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách TW năm nay để hoàn thiện tuyến kè bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị.