sử dụng đất

Những điểm mới đáng chú ý trong Luật Đất đai vừa được Quốc hội thông qua
Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới, nổi bật được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.