sửa đổi Luật

Sửa đổi Luật Đất đai phải đảm bảo để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về thu hồi đất
Sáng 15/01, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.