sửa đổi Luật Tài nguyên nước

Mở rộng đối tượng xin cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức cuộc họp với chuyên gia luật quốc tế để hỗ trợ xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).