sức khỏe trong ô nhiễm không khí

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng: Việc cần làm ngay để bảo vệ sức khoẻ
Những ngày gần đây, ô nhiễm không khí cùng với biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề hết sức cấp bách và đáng báo động trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Điều này khiến con người phải gánh chịu một loạt ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp.