bỏ phiếu bầu Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Bỏ phiếu bầu

Tag: bỏ phiếu bầu

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành để kiện toàn bộ máy của Chính phủ. Như vậy, bộ máy Chính phủ mới gồm có 28 thành viên.