Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP)

Tag: Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP)

Canada: Mục tiêu đưa lượng khí thải carbon dioxide về 0 vào năm 2050

Thủ tướng Canada khẳng định Chính phủ cần hành động để bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và cải thiện đời sống của người dân.