công nghệ AI Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Công nghệ AI

Tag: công nghệ AI

Chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam

Chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) của Việt Nam, nhiệm vụ hàng đầu mà giới nghiên cứu và hoạch định chính sách quan tâm.