đơn vị hành chính Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags đơn vị hành chính

Tag: đơn vị hành chính

TP.HCM đưa ra phương án giảm 10 phường sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

UBND TP.HCM vừa báo cáo Chính phủ và trình Bộ Nội vụ thẩm định phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019 - 2021.