nền tảng tư tưởng Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Nền tảng tư tưởng

Tag: nền tảng tư tưởng

Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.