Báo chí là lực lượng xung kích trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nguyên Lâm|01/10/2022 10:30

Báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích, kịp thời đấu tranh, vạch rõ và làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức và củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.

toa-dam-bao-chi-1.jpg
Toàn cảnh tọa đàm “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Thực tiễn và giải pháp”.

Chiều 30/9, tại Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - thực tiễn và giải pháp”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng đến nay, dù trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, nhất là ở những thời điểm khó khăn, mang tính bước ngoặt, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn có tầm quan trọng hàng đầu.

Luôn gắn liền với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước và nhân dân. Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII (ngày 22/10/2018) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định đây là cuộc đấu tranh hết sức khó khăn, phức tạp và lâu dài.

Trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước ta, các thế lực thù địch luôn luôn có các hoạt động chống phá quyết liệt. Chúng thường xuyên, liên tục cấu kết với các thế lực phản động trong và ngoài nước, loan tin bịa đặt, vu cáo, công kích chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp, truyền bá tư tưởng chống cộng cực đoan, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Do đó, công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ rất cần sự phối hợp trách nhiệm, đồng bộ, hệ thống của các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc quyết liệt, bền bỉ của các lực lượng, đơn vị chức năng, và đặc biệt là sự xung kích trên tuyến đầu của các cơ quan báo chí, truyền thông – những người lính trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

toa-dam-bao-chi-2.jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Các tham luận tại buổi Tọa đàm đều tập trung khẳng định công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài của các cơ quan báo chí, của người làm báo Việt Nam. Đồng thời, các ý kiến cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn dấn thân của các nhà báo, những khó khăn, thách thức với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, đấu tranh với các thế lực thù địch, những bài học, cách làm sáng tạo của từng đơn vị, cơ quan. Qua đó đề ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hầu hết ý kiến cho thấy các cơ quan báo chí ở cả Trung ương và địa phương đã tích cực, chủ động vào cuộc, xây dựng các chuyên mục chuyên trang riêng với những bài viết, loạt bài phân tích chuyên sâu, làm rõ tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích, kịp thời đấu tranh, vạch rõ và làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức và củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.

Các cơ quan báo chí cũng tích cực tham gia các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải Báo chí Quốc gia với những loạt bài có chất lượng trong phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phân tích những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Một số Hội Nhà báo đã tổ chức thành công các cuộc tọa đàm về báo chí với công tác tuyên truyền xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm với Đảng, với nhân dân của người làm báo.

Qua trao đổi ý kiến của các đại biểu cũng thấy được trách nhiệm, vai trò của các cấp Hội trong việc tập hợp, đoàn kết hội viên, phối hợp nhịp nhàng với cơ quan báo chí, hỗ trợ các nhà báo - hội viên thực hiện nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí là lực lượng xung kích trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng