báo chí

Ông Nguyễn Bá Kiên làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Viettimes
Ông Nguyễn Bá Kiên, Phó tổng biên tập Báo Giao thông được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Viettimes từ ngày 1/3/2024.