báo chí

Không nên coi truyền thông chính sách là công việc của các cơ quan báo chí, truyền thông
Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Không nên chỉ coi truyền thông chính sách là công việc của các cơ quan báo chí, truyền thông. Muốn truyền thông mà các bộ, ngành, địa phương ngại cung cấp thông tin thì lấy chất liệu đâu mà truyền thông". Người đứng đầu Chính phủ đồng ý tăng cường cán bộ cũng như giải quyết vấn đề kinh phí cho công tác truyền thông chính sách.