báo chí

Bế mạc Hội báo toàn quốc 2023
Với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”, Hội Báo toàn quốc năm 2023 đã chính thức khép lại sau 3 ngày diễn ra thành công tốt đẹp.