nước sạch và môi trường Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Nước sạch và môi trường

Tag: nước sạch và môi trường

Thái Nguyên: Tập huấn kiến thức nước sạch, môi trường và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác

Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức tập huấn kiến thức nước sạch và môi trương, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể cho các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong xã UBND xã Vô Tranh.