nước thải y tế Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Nước thải y tế

Tag: nước thải y tế

6 nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước thủy lợi

Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước thủy lợi. trong đó, nước thải và rác thải từ sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề... có ảnh hưởng trực tiếp

Siết chặt quản lý nguồn nước thải công nghiệp và y tế

(Moitruong.net.vn) - Tp. Hà Nội đã yêu cầu các ngành phối hợp trong công tác quản lý nhằm kiểm soát nguồn xả, bảo vệ cảnh...

Sửa đổi Quy chuẩn về nước thải y tế

(Moitruong.net.vn) - Bộ TN&MT và Bộ Y tế đang phối hợp sửa đổi QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải...