quản lý chất thải nhựa Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Quản lý chất thải nhựa

Tag: quản lý chất thải nhựa

Chỉ thị 33: Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Ngày 20/8/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Quản lý chặt chất thải nhựa khó phân hủy

Quản lý rác thải nhựa trên đất liền nhằm hạn chế ra đại dương theo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với Việt Nam.

Thái Lan cấm ba loại nhựa từ cuối năm nay

- Vào cuối năm 2019, Thái Lan sẽ cấm sử dụng ba loại nhựa, gồm microbead (hạt vi nhựa) , cap seals (màn nhựa...