Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Tag: Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh: Rác thải y tế đã tăng bình quân 69 tấn/ngày

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đến nay tổng khối lượng rác y tế phát sinh trên địa bàn thành phố bình quân khoảng 69 tấn/ngày.

TP.HCM được đề xuất quan trắc không khí hàng ngày

Sở TNMT kiến nghị tăng tần suất quan trắc thủ công, quan trắc từ 2 lần lên 3 lần/ngày và quan trắc hàng ngày thay vì 10 ngày/tháng như trước đây.

TP Hồ Chí Minh: Lò đốt rác mới sẽ phân hủy cả… Dioxin

Sự quan ngại nhất của ​​các nhà môi trường về việc đốt các chất thải rắn đô thị là sự tạo ra một lượng đáng kể lượng dioxin và phát thải furan.