Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

PetroVietnam hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay, Petrovietnam đã trao tặng lá cờ có chữ ký của cán bộ, nhân viên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho ngư dân tỉnh Nghệ An; ra quân làm sạch bãi biển, trồng cây xanh tại làng chài Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An).