Tập trung phát triển cây dược liệu

25/05/2017 02:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Việt Nam có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú và đa dạng. Thị trường tiêu thụ dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu ở Việt Nam cũng rất lớn. Hà Nội là một trong những địa phương có khả năng phát triển cây dược liệu. Xuất phát từ thực tế nói trên, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam.

Tập trung cho phát triển cây dược liệu

Theo đó, định hướng phát triển Ngành Dược liệu Việt Nam tập trung vào những mục tiêu như sau:

Một là, phải nhìn nhận lại vai trò của dược liệu trong phạm vi quốc gia, từng địa phương và từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt là ngành Y tế để chú trọng phát triển. Phát triển công nghiệp dược với nguyên liệu là dược liệu trong nước phải là một chiến lược của ngành Y tế.

Hai là, phát triển dược liệu phải gắn với nhu cầu thị trường, trước hết là đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện phát triển ngành dược liệu không đồng nghĩa với bao cấp đối với việc nuôi trồng, chế biến, sử dụng dược liệu. Phải đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất theo chuỗi, chế biến sâu, bảo đảm chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược liệu; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm dược liệu.

Ba là, phải tổ chức lại ngành dược liệu trong tất cả các khâu, trong đó chú ý khâu sản xuất, chế biến, sử dụng; tiếp tục khuyến khích khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

UBND các tỉnh, thành phố, trước hết là các tỉnh, thành phố trọng điểm xây dựng kế hoạch để triển khai kịp thời các đề án, dự án trong quy hoạch phát triển dược liệu; bố trí diện tích phù hợp để trồng dược liệu, nhất là những dược liệu có thế mạnh của địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi trước mắt là về thủ tục hành chính và có chính sách hỗ trợ cần thiết đối với các dự án phát triển nuôi trồng dược liệu trên địa bàn; thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 12/5/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, xây dựng, tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai các đề án, dự án trong quy hoạch phát triển dược liệu; bố trí diện tích phù hợp để trồng dược liệu, đặc biệt là những dược liệu có thế mạnh của địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi, trước mắt là thủ tục hành chính và có chính sách hỗ trợ cần thiết đối với các dự án phát triển nuôi trồng dược liệu trên địa bàn; thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu, định kỳ tổng họp báo cáo UBND thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng quy định.

An Nhiên (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung phát triển cây dược liệu