Tây Nguyên

Dự báo Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, khô hạn trong tháng 2
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực Trung và Nam Trung Bộ thiếu hụt lượng mưa từ 15-30mm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa.