Tết Kỷ Hợi

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 21
1, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống gặp mặt đầu năm và trao thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam