Tết Thanh minh 2024

Lễ cúng Tết Thanh minh 2024 đầy đủ cần chuẩn bị những gì?
Tết Thanh minh là một trong những ngày lễ quan trọng thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của người dân Việt Nam. Vào ngày này, để tỏ lòng hiếu kính, các gia đình sẽ đi tảo mộ, bày mâm cúng để cầu bình an.