Tham vọng giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam

(Moitruong.net.vn) – Ngày 27/9, Hội thảo tham vấn Quốc gia về Văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ER-PD) đã được tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ Việt Nam giai đoạn 2”. Hội thảo đề cập đến tham vọng giảm phát thải khí nhà kính và tăng hấp thụ khoảng 33,06 triệu tấn CO2 của nước ta.

ba-thuy-1

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Giám đốc dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” giai đoạn 2 phát biểu tại hội thảo

Chương trình được thực hiện tại 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

ER-PD gồm 4 hợp phần, 10 tiểu hợp phần và 28 hoạt động chính, được thiết kế dựa trên kết quả quá trình tham vấn các bên liên quan từ cấp T.Ư đến các địa phương, trong đó bao gồm cả cộng đồng dân cư.

Văn kiện Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ được thiết kế dựa trên các yêu cầu: Giải quyết các nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng; Phù hợp và đóng góp vào các chiến lược và chính sách quốc gia; Tham vọng nhưng thực tế; Chi trả dựa trên kết quả; Tự ứng trước để đầu tư thực hiện.

Theo thông tin trên báo Đô Thị, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Giám đốc Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” giai đoạn 2 (FCPF-2) và là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện văn kiện cho biết, ER-PD có tổng kinh phí thực hiện khoảng 310 triệu USD.

Chương trình được chi trả sau khi kết quả được thẩm định nên nguồn kinh phí để triển khai thực hiện chương trình Giảm phát thải Vùng Bắc Trung Bộ cần được bố trí từ các nguồn hiện có như: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (2016-2020); Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng; Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình nông thôn mới; Dự án hiện đại hóa ngành Lâm Nghiệp và tăng cường khả năng chống chịu ven biển triển khai ở 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, Hải Phòng và Quảng Ninh (Ngân hàng Thế giới: 150 triệu USD); Dự án Quỹ khí hậu xanh (UNDP: 11,5 triệu USD)…

Trong hội thảo, TS. Nguyễn Văn Hà – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp, chương trình Giám phát thải vùng Bắc Trung Bộ là Chương trình REDD+ cấp vùng thực hiện đầu tiên của nước ta, với tham vọng giảm phát thải khí nhà kính và tăng hấp thụ khoảng 33,06 triệu tấn CO2 quy đổi.

H.Thu (t/h)