Thanh Hóa: Chi hơn 65 tỷ đồng di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng lũ quét cao

Moitruong.net.vn

– UBND tỉnh này đã quyết định cấp chi hơn 65 tỷ đồng để di dời khẩn cấp 322 hộ dân ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đang phải sinh sống ở những địa điểm có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở cao đến nơi ở an toàn.

Ngày 2/5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa ký quyết định phê duyệt phương án di dời và tái định cư khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao triên địa bản Huyện Mường Lát.

Cụ thể, 322 hộ dân sống tại các xã Mường Lý và Trung lý của huyện Mường Lát sẽ phải di dời, tái định cư đến nơi ở mới. Trong đó có 149 hộ cần phải di dời khẩn cấp trước mùa mưa bão năm 2019.

Mục tiêu của phương án là bố trí, sắp xếp các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn huyện Mường Lát, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhiệm vụ của phương án là xây dựng 6 khu tái định cư cho 322 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn xã Mường Lý, Trung Lý.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho các cơ quan ban ngành và UBND huyện Mường Lát tiến hành khảo sát các vị trí thuận lợi để bố trí, sắp xếp các hộ dân của 2 xã trên đang ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét cao đến nơi ở mới. Mục tiêu là nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tốt đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Có phương án sản xuất, sinh kế cho người dân tại các điểm tái định cư mới.

Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ giao cho các ngành liên quan xây dựng 6 khu tái định cư cho 322 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn xã Mường Lý và Trung Lý.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện phương án trên là hơn 65 tỷ đồng. Trong đó, chi phí để xây dựng các khu tái định cư là 58 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân là gần 8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện chương trình từ ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Mường Lát khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn trước mùa mưa bão năm 2019.

Đồng thời, chủ động phương án phòng tránh và ứng phó, giảm thiểu hậu quả do thiên tai gây ra. Có phương án sản xuất, sinh kế cho người dân tại các điểm tái định cư mới.

Chủ động lồng ghép, ưu tiên các nguồn đầu tư trên địa bàn, huy động các nguồn vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để tổ chức thực hiện phương án trên.

Ngọc Linh (t/h)