thanh tra

Thông cáo báo chí số 21 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Thứ Ba, ngày 18/6/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười chín của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.