thi tốt nghiệp THPT năm 2021

[Infographics] Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 24.318 điểm 10 và 1.280 điểm liệt
Moitruong.net.vn – Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cả nước có 24.318 thí sinh đạt điểm 10 và 1.280 bị điểm liệt. Năm nay, thí sinh đạt điểm 10 gấp 4,1 lần so với năm 2020 (năm 2020 có 5.812 thí sinh).