thì tốt nghiệp thpt

Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến
Từ ngày 2/5 đến 17h ngày 10/5, thí sinh cả nước đang học lớp 12 phải đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.