thi tốt nghiệp THPT

Thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ như thế nào?
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ giữ ổn định, từ năm 2025 sẽ có những thay đổi mạnh mẽ.