thị trường bất động sản.

Đà Nẵng: BĐS đô thị ngày càng xứng tầm thành phố đáng sống
Trên lộ trình vươn tới thành phố biển đáng sống đẳng cấp châu Á, bất động sản đô thị Đà Nẵng được dự báo sẽ có cuộc chuyển mình mạnh mẽ và ngày càng hấp dẫn, nhất là khi đã có những dự án xứng tầm.